Taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į Vilmos jogą!

Šiose sąlygose išdėstytos Vilmos Kazlauskienės interneto svetainės, esančios adresu https://yinyogavilmos.com, naudojimo taisyklės ir nuostatai.

Prisijungdami prie šios svetainės manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Nesinaudokite Vilmos joga, jei nesutinkate su visomis šiame puslapyje nurodytomis sąlygomis.

Slapukai:
Svetainė naudoja slapukus, kad padėtų suasmeninti jūsų patirtį internete. Prisijungdami prie „Vilmos joga“ sutikote naudoti reikiamus slapukus.
Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris įdeda į jūsų standųjį diską. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti arba virusams į jūsų kompiuterį pristatyti. Slapukai yra unikaliai priskirti jums ir juos gali nuskaityti tik to domeno žiniatinklio serveris, kuris jums išdavė slapuką.
Mes galime naudoti slapukus norėdami rinkti, saugoti ir sekti informaciją statistiniais ar rinkodaros tikslais, kad galėtume valdyti mūsų svetainę. Jūs turite galimybę priimti arba atmesti pasirenkamus slapukus. Yra keletas būtinų slapukų, kurie būtini mūsų svetainės veikimui. Šiems slapukams nereikia jūsų sutikimo, nes jie visada veikia. Atminkite, kad priimdami būtinus slapukus, jūs taip pat sutinkate su trečiųjų šalių slapukais, kurie gali būti naudojami naudojant trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, jei naudojate tokias paslaugas mūsų svetainėje, pavyzdžiui, trečiųjų šalių teikiamą vaizdo rodymo langą ir integruotą į mūsų svetainę.

Licencija:

Jei nenurodyta kitaip, Vilmos Kazlauskienei ir (arba) jos licencijų išdavėjams priklauso visos „Vilmos joga“ medžiagos intelektinės nuosavybės teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Ją galite pasiekti iš „Vilmos joga“ savo asmeniniam naudojimui, laikantis šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Tu neturėtum:

 • Nukopijuokite arba perpublikuokite medžiagą iš „Vilmos joga“.

 • Parduokite, išsinuomokite arba sublicencijuokite „Vilmos joga“ medžiagą Atgaminti, kopijuoti ar kopijuoti medžiagą iš „Vilmos joga“.

 • Perskirstykite turinį iš „Vilmos joga“.

Ši Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną.

Kai kurios šios svetainės dalys suteikia vartotojams galimybę skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės srityse. Vilmos Kazlauskienė nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri Komentarų prieš jiems esant svetainėje. Komentarai neatspindi Vilmos Kazlauskienės, jos atstovų ir/ar susijusių įmonių požiūrio ir nuomonės. Komentarai atspindi asmens, kuris skelbia savo nuomonę ir nuomones, pažiūras ir nuomones. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Vilmos Kazlauskienė nėra atsakinga už Komentarus ar bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio Komentarų naudojimo ir (arba) paskelbimo ir (arba) pasirodymo. ši svetainė.

Vilmos Kazlauskienė pasilieka teisę stebėti visus Komentarus ir pašalinti visus Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais arba dėl kurių pažeidžiamos šios taisyklės ir sąlygos.

Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad:

 • Jūs turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje ir turėti visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;

 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurios trečiosios šalies autorių teises, patentą ar prekės ženklą;

 • Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri yra privatumo pažeidimas.

Komentarai nebus naudojami siekiant paskatinti ar reklamuoti verslą ar papročius arba pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate Vilmai Kazlauskienei neišimtinę licenciją naudoti, atgaminti, redaguoti ir įgalioti kitus naudoti, atgaminti ir redaguoti bet kokius Jūsų komentarus bet kokia forma, formatu ar laikmena.

Hipersaitas į mūsų turinį:
 • Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę be išankstinio raštiško sutikimo: Vyriausybės įstaigos;
 • Paieškos sistemos; Naujienų organizacijos; Internetinių katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę taip pat, kaip ir hipersaitus į kitų sąraše esančių įmonių svetaines;
 • Visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno organizacijų, labdaros prekybos centrų ir labdaros lėšų rinkimo grupių, kurios negali pateikti hipersaitų į mūsų svetainę, prašymus.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Svetainės informaciją, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia, remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ir (arba) paslaugas; ir c) atitinka susiejančios šalies svetainės kontekstą.

Galime svarstyti ir patvirtinti kitas susiejimo užklausas iš šių tipų organizacijų:

 • Plačiai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai;

 • Dot.com bendruomenės svetainės;

 • Asociacijos ar kitos grupės, atstovaujančios labdaros organizacijoms;

 • Internetiniai katalogų platintojai;

 • Interneto portalai;

 • Buhalterinės apskaitos, teisės ir konsultacijų įmonės;

 • Švietimo įstaigos ir prekybos asociacijos.

Patvirtinsime šių organizacijų susiejimo užklausas, jei nuspręsime, kad: (a) nuoroda nesukels mūsų nepalankios nuomonės sau ar mūsų akredituotoms įmonėms; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų su mumis; (c) nauda mums iš hipersaito matomumo kompensuoja Vilmos Kazlauskienės nebuvimą; ir d) nuoroda yra bendros informacijos apie išteklius kontekste.

šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia, remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ar paslaugas; ir c) atitinka susiejančios šalies svetainės kontekstą. Jei esate viena iš aukščiau 2 punkte nurodytų organizacijų ir jus domina nuoroda į mūsų svetainę, turite apie tai mus informuoti el. paštu Vilmai Kazlauskienei. Įtraukite savo vardą, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate nukreipti į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norite patekti, sąrašą. nuoroda. Palaukite 2–3 savaites atsakymo.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitą į mūsų svetainę taip:

 • Naudojant mūsų įmonės pavadinimą;

 • Naudojant vienodą išteklių ieškiklį, su kuriuo susieta;

 • Naudoti bet kokį kitą mūsų svetainės, su kuria susietos nuorodos, aprašą, turi prasmę susiejančios šalies svetainės turinio kontekste ir formatu.

Vilmos Kazlauskienės logotipo ar kitų meno kūrinių naudojimas susiejant nebus leidžiamas, jei nėra prekės ženklo licencijos sutarties.

Atsakomybė už turinį:
Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį turinį, kuris rodomas jūsų svetainėje. Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų pretenzijų, iškeltų jūsų svetainėje. Jokioje svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos arba pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios arba skatinančios pažeisti ar kitaip pažeisti trečiųjų šalių teises.
Teisių rezervavimas:
Pasiliekame teisę prašyti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę, pateikę prašymą. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias sąlygas ir jų susiejimo politiką. Nuolat siųsdami nuorodą į mūsų svetainę, sutinkate laikytis šių susiejimo sąlygų ir sąlygų.
Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės:
Jei mūsų svetainėje radote kokią nors nuorodą, kuri dėl kokios nors priežasties yra įžeidžianti, galite bet kuriuo metu susisiekti ir informuoti mus. Mes svarstysime prašymus pašalinti nuorodas, bet nesame įpareigoti arba taip arba atsakyti jums tiesiogiai.
Neužtikriname, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra teisinga. Negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo, taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliktų prieinama arba kad svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.

Kiek tai leidžia taikytini įstatymai, neįtraukiame jokių pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Niekas šiame atsakomybės atsisakyme:

 • Apriboti arba panaikinti mūsų ar jūsų atsakomybę už mirtį ar asmens sužalojimą;

 • Apriboti arba pašalinti mūsų arba jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinantį pateikimą;

 • Apriboti bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus;

 • Išskirkite bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus, kurie negali būti pašalinti pagal galiojančius įstatymus.

Atsakomybės apribojimai ir draudimai, nustatyti šiame skirsnyje ir kitur šiame atsakomybės atsisakyme: (a) taikomi ankstesnėje pastraipoje; ir (b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius dėl atsakomybės atsisakymo, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, delikto ir dėl įstatymų nustatytų pareigų pažeidimo.

Kol svetainė ir svetainėje esanti informacija bei paslaugos bus teikiamos nemokamai, mes neatsakome už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.

Užsakymo apdorojimo ir pristatymo laikas

Vilmos jogos paslaugos bilietą pristato, tik po apmokėjimo į jūsų el.paštą arba į jūsų nurodytą adresą.

Grąžinimo ir atšaukimo politika

Vilmos joga negali garantuoti dėl jūsų registracijos į paslaugas.

Pinigų grąžinimas ir užsakymo atšaukimas

Atkreipkite dėmesį, kad jokie mokesčiai (sumokėti iš dalies ar visiškai) nebus grąžinami jokiomis aplinkybėmis. Jei klientas dėl kokių nors priežasčių nusprendžia nebedalyvauti teikiamoje paslaugoje sumokėjęs paslaugos mokestį, jis jokiomis aplinkybėmis neturi teisės į sumokėtą mokesčio grąžinimą.

Pakeisti paslaugą ar ją vėliau pratęsti

Jus turite galimybę pakeisti paslaugą ateityje ar nuo tos paslaugos,kur baigėte, atsižvelgiant į mūsų galimybes ir nuožiūra. Tačiau už paslaugos atšaukimą bet kuriuo metu, jokiomis aplinkybėmis, prašymai grąžinti pinigus nebus svarstomi.

Apmokėjimo būdai

Už užsakytą paslaugą galite atsiskaityti:

 1. Per tarptautinę atsiskaitymo sistemą “Stripe’’.

 2. Išankstiniu pavedimu per banką.

Atsiskaitymas Stripe mokėjimo sistema

Tai – atsiskaitymas, naudojantis populiariausia internetinių mokėjimų sistema pasaulyje Stripe. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, paskutiniame elektroninės parduotuvės Vilmos jogos pirkimo žingsnyje, Jums bus pateikta nuoroda į stripe mokėjimo sistemą. Tuomet Jums beliks suvesti savo kortelės duomenys ir apmokėti automatiškai suformuotą mokėjimą. Atsiskaitant šiuo būdu pinigai į mūsų stripe sąskaitą patenka iš karto po operacijos, jei neiškyla nenumatytų, nuo mūsų nepriklausančių veiksnių.

Svarbu: pasirinkus šį apmokėjimo būdą Stripe taikomo euro kurso gali kisti paslaugos suma - prašome ją pasitikrinti.

Išankstinis pavedimas

Jei pasirinkote mokėjimą banko pavedimu:

- po užsakymo patvirtinimo perveskite pinigus įprastu banko pavedimu į mūsų sąskaitą. Ją apmokėti turite per 3 dienas. Neatlikus banko pavedimo per nurodytą laiką, paslaugų rezervacija anuliuojama. Pasirinkus šį mokėjimą būdą užsakymą imame vykdyti tik gavę Jūsų apmokėjimą.

Banko zrekvizitai

Gavėjas: Vilma Kazlauksienė

A/s: LT71350001000396816

Bankas: Paysera LT, UAB

SWIFT/BIC: EVIULT2VXXX

Mokėjimo paskirtis: Užsakymo nr. ir paslaugos pavadinimą

Kontaktinė informacija

Vilmos jogos el. parduotuvėje kilus klausimams galite susisiekti el. paštu yinjogasuvilma@gmail.com, mob. +37060212795.